Polku- ja yhdistystoiminta

#nuortenjutska ...

..On hanke jonka tavoitteena on saada nuoret ideoimaan kansalaistoimintaa/vapaa-ajan toimintaa, jota haluaisivat itse toteuttaa tai johon haluaisivat osallistua. Nuoret pääsevät tutustumaan oman alueensa yhdistystoimijoihin. He saavat koulutusta yhdistystoiminnasta, viestinnästä sekä tapahtumatuotannosta. 

Nuoret toiminta ideoineen linkitetään olemassa oleviin yhdistyksiin, joiden kanssa voivat toteuttaa ideansa. Nuoret saavat tietoja ja taitoja toiminnan toteuttamisen projektin hallinnasta sekä rahoittamisesta. Samalla nuoret oppivat oman ympäristönsä vaikuttamismahdollisuuksista. Nuoria kannustetaan ideoimaan uutta toimintaa laaja-alaisesti ja eri yhdistystoimijoiden kanssa. Samalla nuoret vievät tätä tietotaitoa paikallisiin yhdistyksiin.

Hanke tapahtuu kuntien: Nousiainen, Mynämäki, Laitila, Pyhäranta, Vehmaa, Taivassalo ja Uusikaupunki sisällä.

Mitä hankkeesta jää käteen?

-uusia yhdistystoimijoita

-uusia tähän päivään tuotuja toimintamuotoja yhdistyksiin

-yhdistystoimijoiden asennemuutos uusia ideoita kohtaan

-yhdistystoiminnan “maineen” nousu nuorten keskuudessa-uutta tietotaitoa yhdistyksiin.

Hankkeen tavoitteet

Nuorten innostaminen mukaan yhdistystoimintaan

Kaivattua uutta verta kunnille tärkeälle kolmannelle sektorille.

  • Nuorten omien tapahtumien luonti kuntiin sekä nuorten aktivointi oman kunnan yhteisöllisyyden ja palvelujen kehittämisessä. Nuorten opettaminen siihen, että heilläkin on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa kunnassaan tapahtuviin asioihin. Nyt nuorilla ei ole riittävästi tietoa vaikuttamisen eri mahdollisuuksista.
  • Virkeä yhdistystoiminta lisää kuntien yhteisöllisyyttä ja vetovoimaa. Hankkeessa ylisukupolvinen vuorovaikutus lisää yhteisöllisyyttä ja eri ikäpolvien välistä ymmärrystä. 
  • Nuoria kasvatetaan vastuun kantajiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi. Parempi tietämys kotiseudun yhdistystoiminnasta saattaa auttaa nuorta kiinnittymään sekä vaikuttamaan omaan kotikuntaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin tarjota erilaisia toimintoja.
  • Tukemalla nuorten ideoimia toimintakokeiluja, voidaan saada uusia toimintamuotoja yhdistyksille ja näin ollen laajennettua paikkakunnan tapahtuma-ja palvelutarjontaa. Toimintakokeilu tarkoittaa käytännössä nuorten yhdessä hankkeessa mukana olevien yhdistysten kanssa ideoimaa ja toteuttamaa projektia. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuma, ryhmätoimintaa, investointi tai muuta 3 vastaavaa. Projektit syntyvät hankkeen aikana. 
  • Kehittää yhdistystoimijoiden osaamista ja mahdollisuuksia järjestää erilaisia palveluja.
  • Nostaa yhdistykset esiin paikallisina aktivoijina ja elinvoimaisuuden ylläpitäjinä
  • Myös toteuttaa nuorilta nuorille tapahtumia-tapahtumatuotannon, markkinoinnin sekä rahoituksen hankinnan osaamisen lisääminen kolmannella sektorilla ja nuorten keskuudessa-nuorten tuomia uusia toimintamalleja yhdistyksiin

Löydät meidät myös painalla näitä kuvia:

Ingstagram: @nuortenjutska_4h
Polkuja yhdistystoimintaan, #nuortenjutska

Yhteystiedot

Olga Raitanen  Meri-Vakan 4h

Puh. 050 3319 270

olga.raitanen@4h.fi
 Laitila-Pyhäranta 4h

Puh. 040 5435 750

laitila-pyharanta@4h.fi

Yhteistyökumppanit