Ysit töihin

4H:n avulla Ysit töihin 

Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Tuolloin vastuun ottaminen omasta elämästä tulee ajankohtaiseksi ja lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa erityisen tärkeä. 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. 

 Onnistunut kesätyökokemus 16-vuotiaana vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä. Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle ja samalla on mahdollisuus jättää nuorelle muistijälki, että oma kunta on hyvä paikka tehdä työtä ja yrittää.

 Kesätyötä voivat toiminnan kautta nuorille tarjota yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Työnantajia voi askarruttaa mm. nuoren osaaminen, perehdytys ja lainsäädäntö. Heille tarjotaan tukea ja kannustusta alaikäisten työllistämisessä Ysit töihin -toiminnan kautta.

Toiminnan tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat kunta ja koulut. Paikalliset 4H-yhdistykset kouluttavat 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen osana opinto-ohjaajan tunteja. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa työnhaku ja työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

4H:n unelma on, että jokainen 9. luokan päättävä saa kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. 4H-yhdistykset tukevat nuoria työpaikkojen hankinnassa sekä viestivät paikkakunnalla nuorten työllistämisen tärkeydestä. 

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet voivat palkata nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. 4H-yhdistykset tarjoavat myös lisäkoulutusta nuorille, mm. 4H-yritys- ja Työt alkavat -koulutuksia. Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 124 kunnan alueella. Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toiminta-alueen nuorista.

Meri-Vakan 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on lukuvuonna 2022-2023 187 yhdeksäsluokkalaista, jotka haluaisivat kesätöitä. Yhdistys järjestää Ajokortti työaelämään -koulutuksen sekä toimii nuorten työllistymisen mahdollistajana haastamalla kaikki paikkakunnan yritykset, yhdistykset ja yhteisöt näihin kesätyötalkoisiin. 

https://ysittoihin.4h.fi/ 

Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.


Lisätietoja: 

Meri-Vakan 4H-yhdistys

meri-vakka@4h.fi /050 3319270